קוואזרים והתפשטותם במרחב

מבוא: הקוואזרים (קיצור ל- quasi-stellar radio source) התגלו בשנות השישים לאחר שתחילה חשבו האסטרונומים כי מדובר בכוכבים בהירים (מכאן מקור שמם). הקוואזרים הם חורים שחורים מאסיביים הנמצאים במרכזי גלקסיות פעילות. הם סופחים אליהם גז וכתוצאה מכך, פולטים קרינה אלקטרומגנטית רבה בתחום תדירויות רחב. מאפיין נוסף של הקוואזרים, הוא מרחקם הגדול מאיתנו, כלומר, מדובר בגופים קדומים מאוד.

עקרונות פיזיקליים מרכזיים:

 • טרנסורמציית גליליי-לורנץ.
 • אפקט דופלר וספקטרוסקופיה.
 • שיטוחת למדידת מרחקים.
 • חוק האבל והתפשטות היקום.
 • קוואזרים.

שאלות המחקר:

 • באיזה אופן מתפלגים הקוואזרים ביקום?

מערך ומהלך המחקר:

 • נעשה שימוש במאגר מידע (SDSS) המכיל נתונים אודות יותר מ-100,000 קוואזרים.
 • שימוש באפקט דופלר למציאת מהירות הקוואזרים ולאחר מכן שימוש בחוק האבל למציאת מרחקם.
 • נותוח התוצאות בעזרת תוכנת מחשב.
תרשים תלת-מימדי המתאר את התפלגות הקוואזרים ביקום, כאשר כדור הארץ במרכז.
כפי שביצע תלמיד ממרכז אחר"ת.

מטרות העבודה:

 • הכרות עם נושאים רבים באסטרונומיה ובפיסיקה מודרנית.
 • התמודדות עם מאגרי מידע גדולים.
 • ניסיון להבין את אופן התפלגות הקוואזרים ביקום ומדוע הם מתפלגים כך
נובמבר 2023
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
29 באוקטובר 2023

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב
30 באוקטובר 2023

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה
31 באוקטובר 2023 1 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב
2 בנובמבר 2023

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא
3 בנובמבר 2023 4 בנובמבר 2023
5 בנובמבר 2023

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב
6 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה
7 בנובמבר 2023 8 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב
9 בנובמבר 2023

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא
10 בנובמבר 2023 11 בנובמבר 2023
12 בנובמבר 2023

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב
13 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה
14 בנובמבר 2023 15 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב
16 בנובמבר 2023

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא
17 בנובמבר 2023 18 בנובמבר 2023
19 בנובמבר 2023

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב
20 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה
21 בנובמבר 2023 22 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב
23 בנובמבר 2023

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא
24 בנובמבר 2023 25 בנובמבר 2023
26 בנובמבר 2023

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב
27 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה
28 בנובמבר 2023 29 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב
30 בנובמבר 2023

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא
1 בדצמבר 2023 2 בדצמבר 2023