אירוע ב-אוקטובר 2021

 • קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
 • הכשרת מנחי חקר פיזיקה
 • ט' מצטיינים
 • קבוצת פיזיקה מעשית
 • קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
 • קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
 • הכשרת מנחי חקר פיזיקה
  סדנאת מנחים צבירי גליל
 • ט' מצטיינים
  קבוצת ביולוגיה חט"ע
 • קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
 • חופשת יום הולדת של הנביא
  קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
 • חופשת יום הולדת של הנביא
  הכשרת מנחי חקר פיזיקה
 • קבוצת פיזיקה מעשית
 • קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
 • קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
 • הכשרת מנחי חקר פיזיקה
 • ט' מצטיינים
  קבוצת ביולוגיה חט"ע
 • פיזיקה מדעים חט''ב אזורי
 • קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
 • קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב