לוח פעילות

Week of פבר 9th
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
9 בפברואר 2020 10 בפברואר 2020

השתלמות רכזי חקר שנה א'

השתלמות רכזי חקר שנה א'
11 בפברואר 2020 12 בפברואר 2020

השתלמות רכזי חקר שנה ב'

השתלמות רכזי חקר שנה ב'
13 בפברואר 2020 14 בפברואר 2020 15 בפברואר 2020