לוח פעילות

כנס מורי הפיזיקה במכון ויצמן - מומלץ לכל משתלמי בית המדרש