לוח פעילות

tel_hay

משתלמי שנה II משתתפים בימי הסיור לנגב