לוח פעילות

katef_hacrmel_gilboa_hamakim

סיור מדעי: בבי"ס למדעים ואמנויות בירושלים