לוח פעילות

bet_midrash

משתלמי שנה II משתתפים בימי הסיור לנגב