עבודות תלמידים חטיבה עליונה

גלי קול

בום על-קולי של שוט

בום על-קולי של שוט

שוט הבקר, משמש להכוונה ודירבון בעלי חיים. כאשר משתמשים בו, הוא יוצר קול נפץ חזק, שיש הטוענים כי הוא נוצר בעקבות כך שקצה השוט עובר את מהירות הקול ויוצר בום על-קולי.

קרא עוד⇐

בום על-קולי של שוט

אקוסטיקה תרמית

עוצמת השמע של מקורות קול רחוקים, משתנה בתנאי מזג אוויר שונים. במחקר זה רצינו להכיר את מנגנון ההשפעה של הטמפרטורה על עוצמת הקול, להבין את הפרמטרים השולטים, לבדוק האם ניתן למדוד תופעה זאת בשדה, והאם ניתן להמחיש תופעה זאת במודל מעבדתי בו ניתנים לשליטה הפרמטרים הנכונים. בנוסף נבדוק האם ניתן ליצור מודל ממוחשב שיוכל לנבא את תוצאות הניסויים, או לכל הפחות להתאים לנמדד.

קרא עוד⇐

תעופה

אפקט מגנוס

אפקט מגנוס

ההשראה לנושא העבודה היא הערצה מילדות לשחקן כדורגל מפורסם, רוברטו קרלוס. רוברטו בעט בעיטות חופשיות בסגנון שנקרא "בעיטת בננה". בעבודה נבדק מהי בעצם "בעיטת בננה" ועל איזה אפקט היא מתבססת, ואיך אפקט מגנוס משפיע על תנועתם של גופים בעלי צורה וממדים דומים אך בעלי מסה שונה.

קרא עוד⇐

תרמודינמיקה

אפקט מגנוס

דודי שמש

מבוא:
דוד השמש הביתי הינו מכשיר שימושי ונפוץ בארצנו הנראה לעיני כל על גגות הבתים. מזה שנים מתבצע מאמץ להגדיל את השימוש באנרגיה ירוקה. בחלק מהמתקנים אשר ממירים את אנרגיית השמש קיימת מערכת עקיבה. במחקר זה רצינו להכיר את עקרון הפעולה של דוד השמש וכן רצינו לבדוק האם ניתן לייעל את עבודתו על ידי קולט דינאמי.

קרא עוד⇐