תעופת חרקים

מבוא:  קיימת פליאה רבה בכך שגופים הכבדים מהאוויר, מסוגלים לעוף מבלי ליפול חזרה לקרקע. ישנן מספר דרכים בהן גופים כאלה מחזיקים את עצמם באוויר. החל ממסוקים, מטוסים, עפיפונים וצלחות מעופפות, ועד לפתרונות יצירתיים בעולם החי והצומח כמו: ציפורים, עטלפים, חרקים, זרעים ועוד. בעבודה זו נבדוק יכולות ופתרונות תעופתיים אצל מספר חרקים שונים. וננסה למצוא מאפיינים דומים ושונים ביניהם. הדגש הוא במציאת החוקיות הפיזיקלית העומדת מאחרוי יכולות טיסה אלה.

עקרונות פיזיקליים מרכזיים:

 • כוח עילוי ומקדם עילוי.
 • כוח גרר ומקדם גרר.
 • עקרון ברנולי ומשוואת ברנולי.
 • אפקט קואנדה.
 • זווית התקפה.

שאלות המחקר:

 • חקירת תנועת כנפי חרקים ופיתוח משוואת עילוי עבור תנועה זו.
 • מציאת התלות של כוח העילוי בתדירות נפנוף הכנפיים של חרקים מסוימים.
 • כיצד משפיע זוג כנפיים אחד על השני, עבור חרקים בעלי שני זוגות כנפיים?
 • מהו הקשר בין מסת החרק לכוח העילוי שהוא מסוגל לייצר?
 • מהי התלות בין מסת החרק לבין שקול הכוחות הפועלים עליו?

מערך ומהלך המחקר:

 • בניית מודלים של כנפיים והצבתם במנהרת רוח להבנת מאפייניהם של כוח העילוי וכוח הגרר (כמתואר בגרף הבא).
 • שימוש במצלמה מהירה לצילום תנודות הכנפיים ותדירותן, מיקום החרק, מהירותו ותאוצתו.
 • שימוש במיקרופון ותוכנה לעיבוד קול לזיהוי תדירות נפנוף הכנפיים (בעזרת טרנספורם פוריה).
 • שימוש במדי כוח ובמשקולות על מנת לחשב את כוח העילוי של החרק.
 • בניית סימולציות שיתארו את תנועת החרק ואת הכוחות הפועלים עליו.

גרף המתאר תוצאות של אחד המחקרים שביצעה תלמידה במרכז אחר"ת.
הגרף מתאר את כוח העילוי על כנף שטוחה כתלות במהירות הרוח.

מטרות העבודה:

 • הבנה מעמיקה של כוחות העילוי והגרר ושל התופעות הפיסיקליות הגורמות להיווצרותם.
 • חקירת תנועת כנפיו של החרק, והבנת הכוחות שהן מייצרות.
 • למידת התופעות הפיסיקליות המייצרות את הכוחות הפועלים על החרק בעת מעופו.
 • הכרות נרחבת עם שיטות מחקר מתקדמות בתחום, כמו עבודה עם מנהרת רוח ובניית דגמים לצורך ניסויים ומחקר.
 • רכישת מיומנות בפיתוח תיאוריות פיסיקליות והפרכתן או אישושן בעזרת ניסוי ותהיה.
יוני 2024
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
26 במאי 2024

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב
27 במאי 2024

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה
28 במאי 2024 29 במאי 2024

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב
30 במאי 2024

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא
31 במאי 2024 1 ביוני 2024
2 ביוני 2024

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב
3 ביוני 2024

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה
4 ביוני 2024 5 ביוני 2024

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב
6 ביוני 2024

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא
7 ביוני 2024 8 ביוני 2024
9 ביוני 2024

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב
10 ביוני 2024

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה
11 ביוני 2024

חופשת שבועות

חופשת שבועות
12 ביוני 2024

חופשת שבועות

חופשת שבועות
13 ביוני 2024

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא
14 ביוני 2024 15 ביוני 2024

חג הקורבן

חג הקורבן
16 ביוני 2024

חג הקורבן

חג הקורבן

חופשת אל אדחא

חופשת אל אדחא
17 ביוני 2024

חג הקורבן

חג הקורבן

חופשת אל אדחא

חופשת אל אדחא

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה
18 ביוני 2024

חג הקורבן

חג הקורבן

חופשת אל אדחא

חופשת אל אדחא
19 ביוני 2024

חג הקורבן

חג הקורבן

חופשת אל אדחא

חופשת אל אדחא
20 ביוני 2024

חג הקורבן

חג הקורבן

חופשת אל אדחא

חופשת אל אדחא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא
21 ביוני 2024

חג הקורבן

חג הקורבן
22 ביוני 2024
23 ביוני 2024 24 ביוני 2024 25 ביוני 2024 26 ביוני 2024 27 ביוני 2024 28 ביוני 2024 29 ביוני 2024
30 ביוני 2024 1 ביולי 2024 2 ביולי 2024 3 ביולי 2024 4 ביולי 2024 5 ביולי 2024 6 ביולי 2024