נפילת סלנקי ב'- גלים

מבוא

המחקר שלנו הוא מחקר המשך לעבודה שנעשתה בביה"ס שלנו, העבודה הקודמת התמקדה בכוחות הפועלים בנפילת הסלנקי ולתאור התופעה, אנחנו התמקדנו בגלים שעוברים דרך הסלנקי.

כאשר מותחים את הסלנקי בהחזקת החלק העליון בלבד והפלתו בתחום הגרבטציה, החלק העליון של הסלנקי נופל אך החלק התחתון לא זז ממקומו עד אשר כל הסלנקי מתכווץ. אנו יודעים שמעבר מידע בתוך החומר הוא במידה מסוימת לפי מהירות גל הקול בתוכו, אז תהינו האם גל הידע שעובר בסלנקי הוא איטי יותר מנפילתו בפועל, והאם זה יכול להסביר שהידיעה שהסלנקי נפל אינה מגיעה מספיק מהר לחלק העליון.

גל הוא התפשטות של הפרעה בתווך במרחב. יש גלים שיכולים להתפשט רק בחומר, כמו גלי קול או גלים במים, הנקראים גלים מיכנים. וכאלה שיכולים להתקדם ללא קיום חומר, למשל גלים אלקטרו-מגנטיים. בדרך כלל, המונח "גל" מתאר הפרעה מחזורית בזמן. הפרעה שאיננה מחזורית בזמן נקראת פולס.

לגלים תכונות שונות מאוד משל חלקיקים, והם מראים תופעות מיוחדות כמו התאבכות, עקיפה ושבירה.

 

עקרונות פיזיקליים מרכזיים:

 • גלים מכניים
 • התפשטות גלים בסלנקי
 • המרת ניתונים בצילום מהיר לעולם האמיתי

שאלות המחקר:

 1. מה הקשר של מהירות התפשטות הגלים ביחס למתיחות בקפיץ רגיל?
 2. איך משתנה מהירות התפשטות הגלים לפי סוג גל (גל אורכי, גל רוחבי, גל ספירלי)?
 3. איך משתנה מהירות גל בסלנקי כתלות במתיחות הסלנקי?
 4. מה הקשר בנפילת הסלנקי עם גודל מהירות התקדמות הגלים?

 

מערך ומהלך המחקר:

הציוד הנדרש למחקר: קפיץ ארוך ,סלנקי ,tracker , מצלמה .

 • נחקור את תופעת הגלים דרך קפיץ וחוט
 • נחקור את השפעת אורך הקפיץ למהירות הגל
 • נחקור את מהירות הגל דרך מעבר בסלנקי לפי אורך הסלינקי ולפי סוג הגל
 • ניתוח סרטונים קודמים במחקר קודם ומציאת מהירות נפילת סלנקי.
 • ניתוח נפילת סלנקי לפי תופעת התקדמות הגלים דרך הסלנקי.

בתמונה רואים התקדמות של פולס אורכי דרך טבעות הסלנקי מתוח באוויר ומוחזק בקצה העליון בלבד.

מטרות המחקר:

 • הרחבת לימוד התפשטות גלים מכניים בחומר
 • הסבר תופעת נפילת הסלנקי דרך תיאור גלי
 • השוואה בין מהירות התפשטות גלים בסלנקי לבין מהירות נפילת החלק העליון
 • צילום מהיר והסכת מידע בעולם האמיתי

מקורות

 1. https://physics.appstate.edu/laboratory/quick-guides/waves-slinky Copyright 2018 Appalachian State University
 2. http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/slinky/slinky.pdf
 3. Lawrence, W. (2006). Seismic waves and the slinky: A guide for teachers.
 4. http://www.vldb.org/conf/2001/P079.pdf
 5. Gilbert, A. C., Kotidis, Y., Muthukrishnan, S., & Strauss, M. (2001, September). Surfing wavelets on streams: One-pass summaries for approximate aggregate queries. In VLDB (Vol. 1, pp. 79-88).
יולי 2024
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
30 ביוני 2024 1 ביולי 2024 2 ביולי 2024 3 ביולי 2024 4 ביולי 2024 5 ביולי 2024 6 ביולי 2024
7 ביולי 2024 8 ביולי 2024 9 ביולי 2024 10 ביולי 2024 11 ביולי 2024 12 ביולי 2024 13 ביולי 2024
14 ביולי 2024 15 ביולי 2024 16 ביולי 2024 17 ביולי 2024 18 ביולי 2024 19 ביולי 2024 20 ביולי 2024
21 ביולי 2024 22 ביולי 2024 23 ביולי 2024 24 ביולי 2024 25 ביולי 2024 26 ביולי 2024 27 ביולי 2024
28 ביולי 2024 29 ביולי 2024 30 ביולי 2024 31 ביולי 2024 1 באוגוסט 2024 2 באוגוסט 2024 3 באוגוסט 2024