נפילת סלנקי ב'- גלים

מבוא

המחקר שלנו הוא מחקר המשך לעבודה שנעשתה בביה"ס שלנו, העבודה הקודמת התמקדה בכוחות הפועלים בנפילת הסלנקי ולתאור התופעה, אנחנו התמקדנו בגלים שעוברים דרך הסלנקי.

כאשר מותחים את הסלנקי בהחזקת החלק העליון בלבד והפלתו בתחום הגרבטציה, החלק העליון של הסלנקי נופל אך החלק התחתון לא זז ממקומו עד אשר כל הסלנקי מתכווץ. אנו יודעים שמעבר מידע בתוך החומר הוא במידה מסוימת לפי מהירות גל הקול בתוכו, אז תהינו האם גל הידע שעובר בסלנקי הוא איטי יותר מנפילתו בפועל, והאם זה יכול להסביר שהידיעה שהסלנקי נפל אינה מגיעה מספיק מהר לחלק העליון.

גל הוא התפשטות של הפרעה בתווך במרחב. יש גלים שיכולים להתפשט רק בחומר, כמו גלי קול או גלים במים, הנקראים גלים מיכנים. וכאלה שיכולים להתקדם ללא קיום חומר, למשל גלים אלקטרו-מגנטיים. בדרך כלל, המונח "גל" מתאר הפרעה מחזורית בזמן. הפרעה שאיננה מחזורית בזמן נקראת פולס.

לגלים תכונות שונות מאוד משל חלקיקים, והם מראים תופעות מיוחדות כמו התאבכות, עקיפה ושבירה.

 

עקרונות פיזיקליים מרכזיים:

 • גלים מכניים
 • התפשטות גלים בסלנקי
 • המרת ניתונים בצילום מהיר לעולם האמיתי

שאלות המחקר:

 1. מה הקשר של מהירות התפשטות הגלים ביחס למתיחות בקפיץ רגיל?
 2. איך משתנה מהירות התפשטות הגלים לפי סוג גל (גל אורכי, גל רוחבי, גל ספירלי)?
 3. איך משתנה מהירות גל בסלנקי כתלות במתיחות הסלנקי?
 4. מה הקשר בנפילת הסלנקי עם גודל מהירות התקדמות הגלים?

 

מערך ומהלך המחקר:

הציוד הנדרש למחקר: קפיץ ארוך ,סלנקי ,tracker , מצלמה .

 • נחקור את תופעת הגלים דרך קפיץ וחוט
 • נחקור את השפעת אורך הקפיץ למהירות הגל
 • נחקור את מהירות הגל דרך מעבר בסלנקי לפי אורך הסלינקי ולפי סוג הגל
 • ניתוח סרטונים קודמים במחקר קודם ומציאת מהירות נפילת סלנקי.
 • ניתוח נפילת סלנקי לפי תופעת התקדמות הגלים דרך הסלנקי.

בתמונה רואים התקדמות של פולס אורכי דרך טבעות הסלנקי מתוח באוויר ומוחזק בקצה העליון בלבד.

מטרות המחקר:

 • הרחבת לימוד התפשטות גלים מכניים בחומר
 • הסבר תופעת נפילת הסלנקי דרך תיאור גלי
 • השוואה בין מהירות התפשטות גלים בסלנקי לבין מהירות נפילת החלק העליון
 • צילום מהיר והסכת מידע בעולם האמיתי

מקורות

 1. https://physics.appstate.edu/laboratory/quick-guides/waves-slinky Copyright 2018 Appalachian State University
 2. http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/slinky/slinky.pdf
 3. Lawrence, W. (2006). Seismic waves and the slinky: A guide for teachers.
 4. http://www.vldb.org/conf/2001/P079.pdf
 5. Gilbert, A. C., Kotidis, Y., Muthukrishnan, S., & Strauss, M. (2001, September). Surfing wavelets on streams: One-pass summaries for approximate aggregate queries. In VLDB (Vol. 1, pp. 79-88).
נובמבר 2023
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
29 באוקטובר 2023

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב
30 באוקטובר 2023

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה
31 באוקטובר 2023 1 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב
2 בנובמבר 2023

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא
3 בנובמבר 2023 4 בנובמבר 2023
5 בנובמבר 2023

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב
6 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה
7 בנובמבר 2023 8 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב
9 בנובמבר 2023

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא
10 בנובמבר 2023 11 בנובמבר 2023
12 בנובמבר 2023

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב
13 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה
14 בנובמבר 2023 15 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב
16 בנובמבר 2023

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא
17 בנובמבר 2023 18 בנובמבר 2023
19 בנובמבר 2023

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב
20 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה
21 בנובמבר 2023 22 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב
23 בנובמבר 2023

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא
24 בנובמבר 2023 25 בנובמבר 2023
26 בנובמבר 2023

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

קבוצת פיתוח פדגוגי - ט' מצטיינים

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב
27 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה
28 בנובמבר 2023 29 בנובמבר 2023

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב
30 בנובמבר 2023

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא
1 בדצמבר 2023 2 בדצמבר 2023