דינמיקת בועות בתוך נוזל

מבוא

עצם העלייה של בועה בנוזל נראית מובנת מאליה ושולית, אך חקר המסלול של בועות הגז יגלה למה מבצעות הבועות מסלול שכזה. במסגרת המחקר ננסה ללמוד על הדינמיקה של הבועות במים.

מכיוון שהבועה מושפעת ממספר גורמים בכל פעם שמשנים גורם ישפיע על הבועה ומגלים תוצאות שונות. גודל הבועה ולחץ הגז בתוכה, מהירות שחרור הבועה, סמיכות הנוזל, זווית ההטיה של פתח היציאה של הבועה וגודל הפתח.

הקושי במחקר הוא קביעת תנאים ומדידתם בצורה מדויקת, מכיוון שבועה בתוך נוזל כמו מים לא ניתן לתפוס ולא ניתן בהרבה פעמים לעקוב מכל הזוויות האפשריות בצילום. תנועת בועות ומאפייני בועה בתוך נוזלים שונים נחקרה באופן חזק במהלך השנים, לנושא יש השלכות חשובות על כל מני ענפים שונים של מדע, למשל: מעבר חום ומעבר מסה, השתחררות של גזי חממה מקרקעיות מימיות ועוד.

עקרונות פיזיקליים מרכזיים:

 • תנועת גופים בנוזל, צמיגות Viscosity, מתח פנים Surface Tension
 • לחץ, כוח ציפה Buoyancy,
 • כוח גררDrag Force, כוח עילוי (Lift Force)
 • סף התאוצה – מהירות סף –  Terminal Velocity

שאלות המחקר:

 • מה צורת מסלול הבועה בתוך המים? בתנועה ספיראלית מה הקשר בין רדיוס המסלול לגובה הלולאה?
 • האם נפח בועה משפיע על סוג תנועתה (מהירות וצורת מסלול) בתוך המים? ואיך?
 • איך סוג הנוזל יכול להשפיע על מהירות וצורת הבועה?
 • כיצד סוג של גז יכול להשפיע על מהירות הבועה?

מערך ומהלך המחקר:

מערכת הניסוי: מיכל מים גלילי, מצלמה מהירה, מראה, מזרק, צינור, מחטים, מלחציים, תוכנת Tracker.

 • לחקור את הקשר בין רדיוס כדורים נופלים בגליצרול לבין מהירות נפילתם.
 • בנית מערכת הזרקת בועות מוגדרות
 • ניתוח את הקינמטיקה של תנועת הבועה ואת המאפיינים שלה כמו (גודל, נפח וצורה).
 • תיאור מסלול התנועה ע"י גרף תלת-מימד
 • מציאת מהירות הסף ותאוצת הסף

בתמונה רואים התקדמות בועות בתוך מים, וגרף שצויר לבועה בגודל מסוים.

 

מטרות המחקר:

 • לחקור אילו גורמים משפיעים על הדינמיקה של בועות בתוך המים.
 • לחקור איך צורה, נפח וגודל של בועה משפיע על מסלול התנועה בתוך המים.
 • דרכים למדידת נתונים התחלתיים, נפח או קוטר הבועה, לחץ, מהירות התחלתית
 • לאמוד את תאוצת שחרור הבועה עד הגיעה למהירות הסף

 

מקורות

 • Boudreau, B. P. (2012). The physics of bubbles in surficial, soft, cohesive. Marine and Petroleum Geology 38(1), 1-18.
 • Davies, R. M., & Taylor, G. I. (1950). The mechanics of large bubbles rising through liquids in tubes. R. Soc. Lond. A 200, 375–390.
 • Dominique, L., Roberto, Z., & Rodrigo V. C. (2012). On the deformation of gas bubbles in liquids. Physics of Fluids, 24.
 • Duineveld, P. C. (1995). The Rise Velocity and Shape of Bubbles in pure water at high Reynolds Number. Fluid Mech. 292, 325-332.
 • Francesc, S., & Ricard, G. C. (2015). Effects of gravity level on bubble formation and rise in low-viscosity liquids. Terradas
אפריל 2024
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
31 במרץ 2024

חופשת האביב

חופשת האביב

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב
1 באפריל 2024

חופשת האביב

חופשת האביב

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה
2 באפריל 2024 3 באפריל 2024

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב
4 באפריל 2024

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא
5 באפריל 2024

חופשת אביב

חופשת אביב
6 באפריל 2024

חופשת אביב

חופשת אביב
7 באפריל 2024

חופשת אביב

חופשת אביב

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יב
8 באפריל 2024

חופשת אביב

חופשת אביב

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה

מסלול הכשרת מנחי חקר פיזיקה
9 באפריל 2024

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת אל פיטר

חופשת אל פיטר
10 באפריל 2024

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת אל פיטר

חופשת אל פיטר
11 באפריל 2024

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת אל פיטר

חופשת אל פיטר

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא
12 באפריל 2024

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת אל פיטר

חופשת אל פיטר
13 באפריל 2024

חופשת אביב

חופשת אביב
14 באפריל 2024

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
15 באפריל 2024

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
16 באפריל 2024

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
17 באפריל 2024

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
18 באפריל 2024

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
19 באפריל 2024

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
20 באפריל 2024

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
21 באפריל 2024

חופשת פסח

חופשת פסח

חג הנביא שועייב

חג הנביא שועייב
22 באפריל 2024

חופשת פסח

חופשת פסח

חג הנביא שועייב

חג הנביא שועייב
23 באפריל 2024

חופשת פסח

חופשת פסח

חג הנביא שועייב

חג הנביא שועייב
24 באפריל 2024

חופשת פסח

חופשת פסח

חג הנביא שועייב

חג הנביא שועייב
25 באפריל 2024

חופשת פסח

חופשת פסח

חג הנביא שועייב

חג הנביא שועייב
26 באפריל 2024

חופשת פסח

חופשת פסח

חג הנביא שועייב

חג הנביא שועייב
27 באפריל 2024

חופשת פסח

חופשת פסח

חג הנביא שועייב

חג הנביא שועייב
28 באפריל 2024

חופשת פסח

חופשת פסח
29 באפריל 2024

חופשת פסח

חופשת פסח
30 באפריל 2024 1 במאי 2024

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב

מסלול הכשרת מורי/ות מדעים חט"ב
2 במאי 2024

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא

פיזיקה מחקרית קבוצה איזורית – יא
3 במאי 2024 4 במאי 2024