פברואר 2020
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
26 בינואר 2020 27 בינואר 2020

השתלמות רכזי חקר שנה א'

השתלמות רכזי חקר שנה א'
28 בינואר 2020 29 בינואר 2020

השתלמות רכזי חקר שנה ב'

השתלמות רכזי חקר שנה ב'
30 בינואר 2020 31 בינואר 2020 1 בפברואר 2020
2 בפברואר 2020 3 בפברואר 2020

סיור מדעי: בבי"ס למדעים ואמנויות בירושלים

סיור מדעי: בבי"ס למדעים ואמנויות בירושלים

השתלמות רכזי חקר שנה א'

השתלמות רכזי חקר שנה א'
4 בפברואר 2020

סיור מדעי: בבי"ס למדעים ואמנויות בירושלים

סיור מדעי: בבי"ס למדעים ואמנויות בירושלים
5 בפברואר 2020

משתלמי שנה II משתתפים בימי הסיור לנגב

משתלמי שנה II משתתפים בימי הסיור לנגב

השתלמות רכזי חקר שנה ב'

השתלמות רכזי חקר שנה ב'
6 בפברואר 2020 7 בפברואר 2020 8 בפברואר 2020
9 בפברואר 2020 10 בפברואר 2020

השתלמות רכזי חקר שנה א'

השתלמות רכזי חקר שנה א'
11 בפברואר 2020 12 בפברואר 2020

השתלמות רכזי חקר שנה ב'

השתלמות רכזי חקר שנה ב'
13 בפברואר 2020 14 בפברואר 2020 15 בפברואר 2020
16 בפברואר 2020 17 בפברואר 2020

השתלמות רכזי חקר שנה א'

השתלמות רכזי חקר שנה א'
18 בפברואר 2020 19 בפברואר 2020

השתלמות רכזי חקר שנה ב'

השתלמות רכזי חקר שנה ב'
20 בפברואר 2020 21 בפברואר 2020 22 בפברואר 2020
23 בפברואר 2020 24 בפברואר 2020

השתלמות רכזי חקר שנה א'

השתלמות רכזי חקר שנה א'
25 בפברואר 2020 26 בפברואר 2020

השתלמות רכזי חקר שנה ב'

השתלמות רכזי חקר שנה ב'
27 בפברואר 2020 28 בפברואר 2020 29 בפברואר 2020

חזור ללוח השנה