bet_midrash

צוות אחר"ת

צוות מרכז אחר"ת

אמיר הרפז
אמיר הרפז

מנהל אחר"ת

מרכז אחר"ת
בית ספר: מנור כברי
amirharpaz117@gmail.com

ד"ר עמוס כהן
ד"ר עמוס כהן

מנהל אקדמי פדגוגי מרכז אחר"ת ומנהל בית המדרש למורים חוקרים בפיזיקה 'נקודת ארכימדס' מרצה לפיזיקה ולהוראת המדעים,אורנים- המכללה האקדמית לחינוך

מרכז אחר"ת
בית ספר: מנור כברי
amos_c@oranim.ac.il

משה רייך
משה רייך

מייסד אחר"ת

מרכז אחר"ת
בית ספר: מנור כברי
reichmo@gmail.com

יעל לייזר
יעל לייזר

חברת צוות ניהול מרכז אחרת

מרכז אחר"ת
בית ספר: מנור כברי
yaelushl@gmail.com

פארג' סאלח
פארג' סאלח

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", חבר צוות ניהול מרכז אחר"ת רכז פדגוגי צביר חקר מרכז הגליל

צביר מרכז הגליל
בית ספר: איזורי
salihfar5@walla.com

יעל ארנין
יעל ארנין

מנהלת תפעול ומשאבי אנוש אחר"ת

מרכז אחר"ת
בית ספר: מנור כברי
yaelarnin@gmail.com

רימה קנלמן
רימה קנלמן

חברה בצוות הדרכה בבית המדרש "נקודת ארכימדס" ,רכזת פדגוגית צביר גליל מערבי

מרכז אחר"ת
בית ספר: מנור כברי
rima@knelman.net

לילך איילי
לילך איילי

חברת צוות ניהול מרכז אחר"ת, בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס", מורה ומדריכה למתמטיקה, מנחת פרוייקטים ומדריכה בצוות הפיקוח על הפיזיקה

מרכז אחר"ת
בית ספר: מנור כברי
lilach.ayali.1@gmail.com

צוות ומדריכי בית המדרש 'נקודת ארכימדס'

אמיר הרפז
אמיר הרפז

מנהל אחר"ת

מרכז אחר"ת
בית ספר: מנור כברי
amirharpaz117@gmail.com

משה רייך
משה רייך

מייסד אחר"ת

בית המדרש נקודת ארכימדס
בית ספר: מנור כברי
reichmo@gmail.com

ד"ר עמוס כהן
ד"ר עמוס כהן

מנהל אקדמי פדגוגי מרכז אחר"ת ומנהל בית המדרש למורים חוקרים בפיזיקה 'נקודת ארכימדס' מרצה לפיזיקה ולהוראת המדעים,אורנים- המכללה האקדמית לחינוך

בית המדרש נקודת ארכימדס
בית ספר: מנור כברי
Amos_c@oranim.ac.il

אלון שפירו
אלון שפירו

רכז פיזיקה בתיכון אופק בקיבוץ עברון, בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", חבר צוות הדרכה בבית המדרש, מוביל קבוצת פיזיקה מחקרית איזורית

בית המדרש נקודת ארכימדס
בית ספר: אופק
alonschapiro@hotmail.com

שי חרזי
שי חרזי

רכז פיזיקה בתיכון מנור כברי, בוגר בית המדרש " נקודת ארכימדס", חבר צוות הדרכה בבית המדרש, מוביל קבוצת פיזיקה מחקרית איזורית

בית המדרש נקודת ארכימדס
בית ספר: מנור כברי
Shay.harazi@gmail.com

יעל ארנין
יעל ארנין

מנהלת תפעול ומשאבי אנוש אחר"ת

בית המדרש נקודת ארכימדס
בית ספר: מנור כברי
yaelarnin@gmail.com

ד"ר יפתח נבות
ד"ר יפתח נבות

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס",רכז אקדמי צביר כתף כרמל- עמקים, חבר צוות הדרכה בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

בית המדרש נקודת ארכימדס
בית ספר: מנור כברי
Yiftahnavot@gmail.com

ד"ר יוסף שפירא
ד"ר יוסף שפירא

מרצה בבית המדרש חבר בצוות החזון והפיתוח של דרכי הלמידה בבית המדרש להכשרת מנחי חקר בפיזיקה

גילית פורת
גילית פורת

מורה לפיזיקה , מנחה פרויקטי חקר. חברת צוות הדרכה בית המדרש נקודת ארכימדס.

בית המדרש נקודת ארכימדס
בית ספר: מנור כברי
gilitporat@gmail.com

ארז גרייצר
ארז גרייצר

בוגר בית המדרש, מנחה מחקרים, מומחה מעבדה צבירי החקר בגליל

בית המדרש נקודת ארכימדס
בית ספר: מנור כברי
e.graitzer@gmail.com

טל פאר
טל פאר

רכז אקדמי צביר מרכז הגליל, רכז הפיזיקה בתיכון אנה פרנק, מנחה פרויקטי חקר ומוביל צוות אנרגיות מתחדשות ומיזמי פיתוח פדגוגי

בית המדרש נקודת ארכימדס
בית ספר: אנה פרנק סאסא
Peertal@gmail.com

ג'ובראן ריאן
ג'ובראן ריאן

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", חבר צוות הדרכה בבית המדרש, מנחה פרויקטי חקר

בית המדרש נקודת ארכימדס
בית ספר: מנור כברי
jb2.rayyan@gmail.com

ד"ר הגר וקסלר
ד"ר הגר וקסלר

בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

בית המדרש נקודת ארכימדס
בית ספר: מנור כברי
hagarveksler@gmail.com

 

רימה קנלמן
רימה קנלמן

לבורנטית ואחראית אדמינסטרטיבית בית המדרש

בית המדרש נקודת ארכימדס
בית ספר: מנור כברי
rima@knelman.net

איגור פבזנר
איגור פבזנר

רכז פיזיקה תיכון אזורי גליל מערבי, חבר צוות הדרכה בבית המדרש "נקודת ארכימדס"

בית המדרש נקודת ארכימדס
בית ספר: מנור כברי

pevzner5@walla.com

צביר מרכז גליל

טל פאר
טל פאר

רכז אקדמי צביר מרכז הגליל, רכז הפיזיקה בתיכון אנה פרנק, מנחה פרויקטי חקר ומוביל צוות אנרגיות מתחדשות ומיזמי פיתוח פדגוגי

צביר מרכז הגליל
בית ספר: אנה פרנק סאסא peertal@gmail.com

פארג' סאלח
פארג' סאלח

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", חבר צוות ניהול מרכז אחר"ת רכז פדגוגי צביר חקר מרכז הגליל

צביר מרכז הגליל
בית ספר: איזורי
salihfar5@walla.com

ארז גרייצר
ארז גרייצר

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס",מנחה פרויקטי חקר, מומחה מעבדה אזורי

צביר מרכז הגליל
בית ספר: אנה פרנק/ אורט מעלות
e.graitzer@gmail.com

פאוזיה מנעא
פאוזיה מנעא

בוגרת בית המדרש " נקודת ארכימדס",רכזת פיזיקה באורט תרשיחא, מנחה פרויקטי חקר

צביר מרכז הגליל
בית ספר: אורט תרשיחא
fawzia.manna@gmail.com

ד"ר תמיר גרודק
ד"ר תמיר גרודק

תומך פרוייקטים, מומחה מעבדה

צביר מרכז הגליל
בית ספר: אנה פרנק סאסא
t.grodek@gmail.com

לילך איילי
לילך איילי

חברת צוות ניהול מרכז אחר"ת,בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס",מנהלת צביר מרכז הגליל, מורה ומדריכה למתמטיקה,מנחת פרוייקטים ומדריכה בצוות הפיקוח על הפיזיקה

צביר מרכז הגליל
בית ספר: אנה פרנק סאסא
lilach.ayali.1@gmail.com

שאדיה עבדאללה
שאדיה עבדאללה

בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר מרכז הגליל
בית ספר:בית ג'אן
shadia_as@hotmail.com

 

ד"ר נתב יתום
ד"ר נתב יתום

מנחה פרויקטי חקר

צביר מרכז הגליל
בית ספר: אנה פרנק סאסא

ד"ר אילן קרון
ד"ר אילן קרון

מנחה פרויקטי חקר

צביר מרכז הגליל
בית ספר: אנה פרנק סאסא/אמירים כפר ורדים

משה פאר
משה פאר

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס",מנחה פרויקטי חקר

צביר מרכז הגליל
בית ספר: אמירים כפר ורדים
peerm@galil.org.il

ד"ר בועז רון זוהר
ד"ר בועז רון זוהר

מרכז פיזיקה בתיכון אמירים כפר ורדים, מנחה פרוייקטי חקר ומפתח למידת חקר בתחום האסטרונומיה (דרך טלסקופים רובוטיים) והאטמוספירה

צביר מרכז הגליל
בית ספר: אמירים כפר ורדים
ronzohar@bezeqint.net

ד"ר מילאד חמיסה
ד"ר מילאד חמיסה

מנחה פרויקטי חקר, רכז פיזיקה בתיכון נוטרדאם

צביר מרכז הגליל
נוטרדאם מעיליא

ד"ר יורם הורביץ
ד"ר יורם הורביץ

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", רכז פיזיקה בתיכון תפן כפר ורדים, מנחה פרויקטי חקר

צביר מרכז הגליל
בית ספר: על אזורי תפן/ אורט מעלות
yoram468@gmail.com

עמנואל עובדיה
עמנואל עובדיה

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", רכז פיזיקה באורט מעלות, מנחה פרויקטי חקר

צביר מרכז הגליל
בית ספר: אורט מעלות
imanuel.o@gmail.com

סאמר עבאס
סאמר עבאס

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר מרכז הגליל
בית ספר: תיכון בית ג'אן
abas_samer2@hotmail.com

צביר כרמי הגליל

עוסון איברהים
עוסון איברהים

בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמי גליל
בית ספר: אל בטוף עראבה

 

ד"ר עמית קני
ד"ר עמית קני

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", רכז אקדמי צביר חקר כרמי הגליל, מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמי גליל
בית ספר: איזורי
amit.kenny@gmail.com

מדחת חוסין
מדחת חוסין

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנהל צביר כרמי הגליל , רכז פיזיקה בתיכון אל בטוף עראבה, מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמי גליל
בית ספר: אל בטוף עראבה
hus.midhat@gmail.com

אבדאע  חטיב
אבדאע חטיב

רכזת פיזיקה בתיכון ראמה, מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמי גליל
בית ספר: תיכון רשמי ראמה/ מקיף אלבוכארי עראבה

 

ליאור קרן
ליאור קרן

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמי גליל
בית ספר: אסיף משגב
lior.keren@gmail.com

אסד חורי
אסד חורי

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמי גליל
בית ספר: אל בטוף עראבה
asad_fox_1@hotmail.com

אלחנדרו גוליחוב
אלחנדרו גוליחוב

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמי גליל
בית ספר: איזורי
alejandro.golijov@gmail.com

ד"ר גיא צברי
ד"ר גיא צברי

מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמי גליל
בית ספר: משגב/איזורי
tsabaryg@gmail.com

ד"ר מיכאל ניטישינסקי
ד"ר מיכאל ניטישינסקי

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמי גליל
בית ספר: אל מל סכנין
mikhailn@technion.ac.il

אמנון נקר
אמנון נקר

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר, מומחה מעבדה

צביר כרמי גליל
בית ספר: איזורי 
anakar@braude.ac.il

צביר הר הכרמל 

ליאת ביליץ'
ליאת ביליץ'

מובילה משותפת צביר חיפה

צביר כרמל חיפה
hagarveksler@gmail.com

 

ד"ר עירית אהרון
ד"ר עירית אהרון

בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנהלת פדגוגית צביר כרמל חיפה, מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמל חיפה
בית ספר: ריאלי חיפה
iritaharono1@gmail.com

 

אלירן דניאל
אלירן דניאל

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", רכז אקדמי צביר חקר חיפה כרמל, מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמל חיפה
בית ספר: ריאלי חיפה
elirandviv@gmail.com

דר' אדוארד מוזס
דר' אדוארד מוזס

מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמל חיפה
בית ספר: ריאלי חיפה

גנדי אקסלרוד
גנדי אקסלרוד

מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמל חיפה
בית ספר: ריאלי חיפה
gennadyakselrod@gmail.com

ולדימיר בוריסובסקי
ולדימיר בוריסובסקי

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמל חיפה
בית ספר: ליאו בק
vboriso@bk.ru

יוסי סבו
יוסי סבו

מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמל חיפה
בית ספר: ריאלי חיפה

אהוד גזית
אהוד גזית

מהנדס חקר

צביר כרמל חיפה
בית ספר: ריאלי חיפה

אוהד נחשון
אוהד נחשון

משתלם בבית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמל חיפה
בית ספר: ליאו בק
ohadnach@gmail.com

גנאדי בודיק
גנאדי בודיק

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמל חיפה

בית ספר: ריאלי חיפה
genady9@yahoo.com

 

ד"ר הגר וקסלר
ד"ר הגר וקסלר

בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמל חיפה
hagarveksler@gmail.com

 

דר' אייל ברקוביץ'
דר' אייל ברקוביץ'

מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמל חיפה
בית ספר: ריאלי חיפה

סמדר שלו
סמדר שלו

משתלמת בבית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמל חיפה
בית ספר: ריאלי חיפה
smadar_shalev@live.com

 

עביר חלבי
עביר חלבי

בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמל חיפה
בית ספר: תיכון אורט אלאשראק בעוספיה
Abeer.halabe108@gmail.com

 

דר' אלנה חנונקין
דר' אלנה חנונקין

בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמל חיפה
בית ספר: ריאלי חיפה
e.khanonkin@gmail.com

 

אנה חנונקין-גרשמן
אנה חנונקין-גרשמן

בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמל חיפה
בית ספר: ריאלי חיפה
anna.khanonkin@gmail.com

 

צביר כתף הכרמל -גלבוע עמקים

ד"ר יפתח נבות
ד"ר יפתח נבות

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס",רכז אקדמי צביר כתף כרמל -עמקים, חבר צוות הדרכה בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמל חיפה
בית ספר: ריאלי חיפה
smadar_shalev@live.com

 

פתחי שלבי
פתחי שלבי

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", רכז פיזיקה איכסאל,מנחה פרויקטי חקר, מומחה מעבדה איזורי

צביר כתף הכרמל – גלבוע עמקים
בית ספר: תיכון איכסל
fathi.shalabi@gmail.com

ורה סופרפיין
ורה סופרפיין

בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס", רכזת פדגוגית צביר עמקים גלבוע. רכזת פיזיקה אורט יגאל אלון נוף הגליל, מנחה פרויקטי חקר

צביר כתף הכרמל – עמקים גלבוע
בית ספר: אורט יגאל אלון superfine_v@walla.com

 

גנדי אקסלרוד
גנדי אקסלרוד

מנחה פרויקטי חקר

צביר כרמל חיפה/ גלבוע עמקים
בית ספר: ריאלי חיפה /תיכון וירטואלי
gennadyakselrod@gmail.com

ד"ר גידי קפלן
ד"ר גידי קפלן

משתלם בבית המדרש "נקודת ארכימדס" מנחה פרויקטי חקר , מוביל תחום רובופיזיקה

צביר כתף הכרמל – גלבוע עמקים
בית ספר: אזורי
gkaplan100@gmail.com

ד"ר אוסאמה מועלם
ד"ר אוסאמה מועלם

מנחה מחקרים בפיזיקה. יזם ופעיל בתחום החינוך למדעים בחברה הערבית

צביר כתף הכרמל – גלבוע עמקים
מורה לפיזיקה בבית ספר תיכון אנגליקני בנצרת
ousama.moalem@gmail.com

רולא סאפיה ג'יריס
רולא סאפיה ג'יריס

בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס",מנחה פרויקטי חקר

צביר כתף הכרמל – גלבוע עמקים
בית ספר: תיכון אלחיכמא נצרת
rula.js@gmail.com

 

שלבי רמזיה
שלבי רמזיה

יועצת חינוכית מנחת קבוצות רגשיות ומדריכת הורים

כתף הכרמל -גלבוע עמקים
בית ספר:חט" ב דבוריה
ramziehsh@gmail.com

ניר כהן
ניר כהן

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר כתף הכרמל – גלבוע עמקים
בית ספר: אמי"ת אור עקיבא

אלכס אברמוב
אלכס אברמוב

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר כתף הכרמל – גלבוע עמקים
בית ספר: אמי"ת אור עקיבא
doctor.alex78@gmail.com

אברהם אוקסוסמן
אברהם אוקסוסמן

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

כתף הכרמל -גלבוע עמקים
בית ספר: אורט יגאל אלון נצרת עילית
avraham_u@yahoo.com

עימאד חמיס
עימאד חמיס

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

כתף הכרמל -גלבוע עמקים
בית ספר: נזירות סליזיאן
emad_khamis@hotmail.com

יונה (גנאדי) זובין
יונה (גנאדי) זובין

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטים חקר

כתף הכרמל -גלבוע עמקים
בית ספר: אורט בנימינה
gena.yak.zobin@outlook.com

אלונה משעל
אלונה משעל

בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס",מנחה פרויקטי חקר

צביר כתף הכרמל – גלבוע גליל
בית ספר: אורט בנימינה
amashaal@hotmail.com

 

צביר גליל מערבי

רימה קנלמן
רימה קנלמן

חברה בצוות הדרכה בבית המדרש "נקודת ארכימדס" ,לבורנטית ומנחה פרויקטי חקר בפיזיקה מחקרית קבוצה איזורית

צביר גליל מערבי
בית ספר: מנור כברי
rima@knelman.net

 

אלון שפירו
אלון שפירו

רכז אקדמי צביר גליל מערבי, רכז פיזיקה בבית חינוך אופק עברון, חבר צוות הדרכה בבית המדרש " נקודת ארכימדס" ,מוביל קבוצת פיזיקה מחקרית איזורית

צביר גליל מערבי
בית ספר: בית חינוך אופק
alonschapiro@hotmail.com

שי חרזי
שי חרזי

רכז פיזיקה בתיכון מנור כברי, בוגר בית המדרש " נקודת ארכימדס", חבר צוות הדרכה בבית המדרש, מוביל קבוצת פיזיקה מחקרית איזורית

צביר גליל מערבי
בית ספר: מנור כברי
harazi@mail.huji.ac.il

אנג'לה קנבסקי
אנג'לה קנבסקי

בוגרת בית המדרש , נקודת ארכימדס", לבורנטית בית חינוך אופק

צביר גליל מערבי
בית ספר: בית חינוך אופק
kanevskyangela@gmail.com

 

ג'ובראן ריאן
ג'ובראן ריאן

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", חבר צוות הדרכה בבית המדרש, מנחה פרויקטי חקר

צבי גליל מערבי 
בית ספר: תמרה/ מנור כברי
jb2.rayyan@gmail.com

ד"ר יונתן נתן
ד"ר יונתן נתן

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה פרויקטי חקר

צביר גליל מערבי
בית ספר: מנור כברי
flyingjony@gmail.com

פאתינה קירש
פאתינה קירש

רכזת פיזיקה בתיכון השלום שייח דנון, בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס", מובילת פרויקט ט' מצטיינים

צביר גליל מערבי
בית ספר: השלום שייח דנון / בית חינוך אופק
fatina_k@walla.com

 

 

יותם הוכשטטר
יותם הוכשטטר

חבר צוות הדרכה בבית המדרש "נקודת ארכימדס", מנחה בפיזיקה מחקרית קבוצה איזורית

צביר גליל מערבי 
בית ספר: מנור כברי
yotamhoch@gmail.com

ד"ר שוקי סער
ד"ר שוקי סער

מוביל תוכנית ט' מצטיינים למחקרים משותפים בתחומי המדעים , מורה לביולוגיה

צביר גליל מערבי 
בית ספר: בית חינוך אופק/השלום שייח דנון
ofekshooky@gmail.com

ראגדה ג'יריס
ראגדה ג'יריס

בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס",רכזת פיזיקה תיכון יני,מנחה פרויקטי חקר

צביר גליל מערבי
בית ספר: יני כפר יאסיף
raghida.jiryis@gmail.com

 

עמית ליבר
עמית ליבר

בוגר בית המדרש, מנחה בפרויקט ט' מצטיינים

צביר גליל מערבי 
בית ספר: השלום שייח דנון/ בית חינוך אופק
amitliber75@gmail.com

איגור פבזנר
איגור פבזנר

רכז פיזיקה תיכון אזורי גליל מערבי, חבר צוות הדרכה בבית המדרש "נקודת ארכימדס"

צביר גליל מערבי
בית ספר: אזורי גליל מערבי
pevzner5@walla.com

ויקי סיגלר
ויקי סיגלר

בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס",מנחה פרויקטי חקר

בית המדרש נקודת ארכימדס
בית ספר: סולם צור  vicky.sigler@gmail.com

אליס קוך
אליס קוך

רכזת פיזיקה בתיכון סולם צור ,בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס",מנחה פרויקטי חקר קבוצת פיזיקה מחקרית איזורית

צביר גליל מערבי
בית ספר: סולם צור/כברי
alicek@sulamt.org

עמית זיו
עמית זיו

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס",מנחה פרויקטי חקר

צביר גליל מערבי
בית ספר: יני כפר יאסיף
amitziv@bezeqint.net

דיאנה הינו
דיאנה הינו

בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס",מנחה פרויקטי חקר

צביר גליל מערבי
בית ספר: תיכון ג'וליס
amerdiana28@gmail.com

אדי רוזנבאום
אדי רוזנבאום

בוגר בית המדרש , מנחה פרויקטי חקר מנהל מרכז מצוינות סולם צור

צביר גליל מערבי
בית ספר: סולם צור
adyrosenbaum@gmail.com

שחף אסס
שחף אסס

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס",מנחה פרויקטי חקר

צביר גליל מערבי
בית ספר: תיכון מדעים נהריה/בית חינוך אופק
shachafassas@gmail.com

חנאן זינאלדין
חנאן זינאלדין

בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס",מנחה פרויקטי חקר

צביר גליל מערבי
בית ספר: תיכון ג'וליס
hananzenalden@gmail.com

יארה מעדי
יארה מעדי

בוגרת בית המדרש "נקודת ארכימדס",מנחה פרויקטי חקר

צביר גליל מערבי
בית ספר: אחווה ירכא
yaramoadi@gmail.com

 

דר חוסה אזר
דר חוסה אזר

בוגר בית המדרש "נקודת ארכימדס",מנחה פרויקטי חקר

צביר גליל מערבי
בית ספר: אורט שלומי
Jose.Luis.Azar.Phd@gmail.com

ינואר 2023
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
1 בינואר 2023

חופשת חורף

חופשת חורף

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית כיתה יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית כיתה יב
2 בינואר 2023

חופשת חורף

חופשת חורף

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה
3 בינואר 2023

חופשת חורף

חופשת חורף
4 בינואר 2023

חופשת חורף

חופשת חורף

סדנא באורט פסגות כרמיאל

סדנא באורט פסגות כרמיאל

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
5 בינואר 2023

חופשת חורף

חופשת חורף

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
6 בינואר 2023

חופשת חורף

חופשת חורף
7 בינואר 2023

חופשת חורף

חופשת חורף
8 בינואר 2023

חופשת חורף

חופשת חורף

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית כיתה יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית כיתה יב
9 בינואר 2023

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנת מנחים צבירי גליל

סדנת מנחים צבירי גליל
10 בינואר 2023

מובילי חקר ארצי- מקוון

מובילי חקר ארצי- מקוון
11 בינואר 2023

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית

הכשרת מורים חט"ב

הכשרת מורים חט"ב
12 בינואר 2023

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
13 בינואר 2023 14 בינואר 2023
15 בינואר 2023

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית כיתה יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית כיתה יב
16 בינואר 2023

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה
17 בינואר 2023 18 בינואר 2023

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית

הכשרת מורים חט"ב

הכשרת מורים חט"ב
19 בינואר 2023

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים

סדנה בחטב אלראזי איכסאל - שאדן זועבי

סדנה בחטב אלראזי איכסאל - שאדן זועבי

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
20 בינואר 2023 21 בינואר 2023
22 בינואר 2023

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית כיתה יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית כיתה יב
23 בינואר 2023

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה
24 בינואר 2023 25 בינואר 2023

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית

הכשרת מורים חט"ב

הכשרת מורים חט"ב
26 בינואר 2023

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
27 בינואר 2023 28 בינואר 2023
29 בינואר 2023

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית כיתה יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית כיתה יב
30 בינואר 2023

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנת מנחים צבירי גליל

סדנת מנחים צבירי גליל
31 בינואר 2023 1 בפברואר 2023

הכשרת מורים חט"ב

הכשרת מורים חט"ב
2 בפברואר 2023

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
3 בפברואר 2023 4 בפברואר 2023