אפריל 2022
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
27 במרץ 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
28 במרץ 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה
29 במרץ 2022 30 במרץ 2022

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי
31 במרץ 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
1 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב
2 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב
3 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
4 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
5 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב
6 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
7 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
8 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
9 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
10 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים
11 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
12 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
13 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
14 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
15 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
16 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
17 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
18 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
19 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
20 באפריל 2022

חופשת פסח

חופשת פסח
21 באפריל 2022

חופשת פסח

חופשת פסח
22 באפריל 2022

חופשת פסח

חופשת פסח
23 באפריל 2022

חופשת פסח

חופשת פסח
24 באפריל 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
25 באפריל 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
26 באפריל 2022

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
27 באפריל 2022

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי
28 באפריל 2022

חופשת עיר אלפיטר

חופשת עיר אלפיטר

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
29 באפריל 2022

חופשת עיר אלפיטר

חופשת עיר אלפיטר
30 באפריל 2022

חופשת עיר אלפיטר

חופשת עיר אלפיטר