מובילי חקר

מאי 2022
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
1 במאי 2022

חופשת עיר אלפיטר

חופשת עיר אלפיטר

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
2 במאי 2022

חופשת עיר אלפיטר

חופשת עיר אלפיטר

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה
3 במאי 2022

חופשת עיר אלפיטר

חופשת עיר אלפיטר
4 במאי 2022

חופשת עיר אלפיטר

חופשת עיר אלפיטר
5 במאי 2022

חופשת עיר אלפיטר

חופשת עיר אלפיטר

יום העצמאות

יום העצמאות
6 במאי 2022 7 במאי 2022
8 במאי 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
9 במאי 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה
10 במאי 2022

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים
11 במאי 2022

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
12 במאי 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
13 במאי 2022 14 במאי 2022
15 במאי 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
16 במאי 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
17 במאי 2022

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
18 במאי 2022 19 במאי 2022

ל"ג בעומר

ל"ג בעומר
20 במאי 2022 21 במאי 2022
22 במאי 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
23 במאי 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה
24 במאי 2022 25 במאי 2022

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי
26 במאי 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
27 במאי 2022 28 במאי 2022
29 במאי 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
30 במאי 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה
31 במאי 2022

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
1 ביוני 2022 2 ביוני 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
3 ביוני 2022 4 ביוני 2022

חופשת שבועות

חופשת שבועות