מאמרים של אנשי אחר"ת ובית המדרש בתהודה – עיתון מורי הפיזיקה

ינואר 2022
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
26 בדצמבר 2021

חופשת החורף

חופשת החורף

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
27 בדצמבר 2021

חופשת החורף

חופשת החורף

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה
28 בדצמבר 2021

חופשת החורף

חופשת החורף
29 בדצמבר 2021

חופשת החורף

חופשת החורף

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי
30 בדצמבר 2021

חופשת החורף

חופשת החורף

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
31 בדצמבר 2021

חופשת החורף

חופשת החורף
1 בינואר 2022

חופשת החורף

חופשת החורף
2 בינואר 2022

חופשת החורף

חופשת החורף

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
3 בינואר 2022

חופשת החורף

חופשת החורף

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה
4 בינואר 2022

חופשת החורף

חופשת החורף

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
5 בינואר 2022

חופשת החורף

חופשת החורף

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
6 בינואר 2022

חופשת החורף

חופשת החורף

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
7 בינואר 2022

חופשת החורף

חופשת החורף
8 בינואר 2022

חופשת החורף

חופשת החורף
9 בינואר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
10 בינואר 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
11 בינואר 2022

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים
12 בינואר 2022 13 בינואר 2022

ערב פתיחה ט' מצטיינים

ערב פתיחה ט' מצטיינים

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
14 בינואר 2022 15 בינואר 2022
16 בינואר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
17 בינואר 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה
18 בינואר 2022

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
19 בינואר 2022

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
20 בינואר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
21 בינואר 2022 22 בינואר 2022
23 בינואר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
24 בינואר 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה
25 בינואר 2022 26 בינואר 2022

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי
27 בינואר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
28 בינואר 2022 29 בינואר 2022
30 בינואר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
31 בינואר 2022

סיור לירושלים - ביקור ביאס"א התיכון הישראלי למדעים ואומנויות

סיור לירושלים - ביקור ביאס"א התיכון הישראלי למדעים ואומנויות

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
1 בפברואר 2022

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
2 בפברואר 2022

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
3 בפברואר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
4 בפברואר 2022 5 בפברואר 2022