מאמרים של אנשי אחר"ת ובית המדרש בתהודה – עיתון מורי הפיזיקה

יוני 2020
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
31 במאי 2020 1 ביוני 2020

השתלמות רכזי חקר שנה א'

השתלמות רכזי חקר שנה א'
2 ביוני 2020 3 ביוני 2020

השתלמות רכזי חקר שנה ב'

השתלמות רכזי חקר שנה ב'
4 ביוני 2020 5 ביוני 2020 6 ביוני 2020
7 ביוני 2020 8 ביוני 2020

השתלמות רכזי חקר שנה א'

השתלמות רכזי חקר שנה א'
9 ביוני 2020 10 ביוני 2020

השתלמות רכזי חקר שנה ב'

השתלמות רכזי חקר שנה ב'
11 ביוני 2020 12 ביוני 2020 13 ביוני 2020
14 ביוני 2020 15 ביוני 2020 16 ביוני 2020 17 ביוני 2020 18 ביוני 2020 19 ביוני 2020 20 ביוני 2020
21 ביוני 2020 22 ביוני 2020 23 ביוני 2020 24 ביוני 2020 25 ביוני 2020 26 ביוני 2020 27 ביוני 2020
28 ביוני 2020 29 ביוני 2020 30 ביוני 2020 1 ביולי 2020 2 ביולי 2020 3 ביולי 2020 4 ביולי 2020