צביר אחר"ת מרכז הגליל

בעקבות הצלחת המודל בגליל המערבי, יזמו מורים ורכזים את הקמתו של "אחר"ת מרכז הגליל", שיתוף פעולה בין בתי הספר אנה פרנק סאסא, אורט מעלות, אורט תרשיחא, אמירים כפר ורדים ונוטרדאם מעיליא.

 אחר"ת מרכז הגליל מספק הזדמנות לבני נוער מרקעים שונים לעסוק במחקר מדעי התנסותי בתחום הפיסיקה, ומנחיל לתלמידים תרבות למידה המעודדת חקירה, סקרנות וחשיבה ביקורתית. בבית הספר אנה פרנק בסאסא נחנך בתשע"ו מרכז מדעים שבו מתגבש חלק ניכר מהפעילות של אחר"ת מרכז הגליל.

בבתי הספר מתבצעים באופן סדיר פרוייקטים בפיזיקה חוקרת – מחליפים חלק מבחינות הבגרות בפיזיקה, ופרוייקטים בפיזיקה מחקרית – המזכים את התלמידים ב- 5 יחידות נוספות בפיזיקה בתעודת הבגרות. צביר מרכז הגליל מוכר כצביר חקר על ידי הפיקוח על הפיזיקה.

פעילות צוות אחר"ת מרכז הגליל מתמקדת ב:

1. יצירת שיתוף פעולה בין הנהלות בתי ספר ועבודה שוטפת עמן

  1. צירוף בתי ספר נוספים
  2. גיוס הכשרה וליווי להוראת פיזיקה דרך חקר של מורים, לבורנטים, מתנדבים וחוקרים מאזור מרכז הגליל
    4. קיום סדנאות מנחים אזוריות
    5. בניית תשתית חקר בכל בית ספר הכוללת צוות, מעבדה, רכישת/השאלת ציוד מתאים, ספרים ותכניות לימוד
  3. פיתוח של דרכי הוראה ולמידה פעילות של פיזיקה ומתמטיקה והגדרת מסגרת, מבנה ודרכי ביצוע של פרוייקטים בפיזיקה (פיזיקה מחקרית ופיזיקה חוקרת) 
  4. גיבוש קבוצות לימוד אזוריות לפי נושאי לימוד
    8. בניית תשתית כלכלית לטווח ארוך בה שותפים בתי הספר, המועצות המקומיות, הורים, ומשרדי ממשלה.

שיתוף הפעולה בצביר מרכז הגליל החל להיבנות בשנת תשע"ב בליווי של משה רייך וד"ר עמוס כהן, והפעילות מתקיימת בקשר הדוק עם אחר"ת גליל מערבי ועם מדרשת נקודת ארכימדס. המובילים את אחר"ת מרכז הגליל הם טל פאר, עמית שלזינגר, סלאח פראג' וארז גרייצר.

קישור לכתבה על זכייתו של קיריל בתחרות של אורט העולמי >>> 

 

אפריל 2022
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
27 במרץ 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
28 במרץ 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה
29 במרץ 2022 30 במרץ 2022

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי
31 במרץ 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
1 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב
2 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב
3 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
4 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
5 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב
6 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
7 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
8 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
9 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
10 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים
11 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
12 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
13 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
14 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
15 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
16 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
17 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
18 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
19 באפריל 2022

חופשת אביב

חופשת אביב

חופשת פסח

חופשת פסח
20 באפריל 2022

חופשת פסח

חופשת פסח
21 באפריל 2022

חופשת פסח

חופשת פסח
22 באפריל 2022

חופשת פסח

חופשת פסח
23 באפריל 2022

חופשת פסח

חופשת פסח
24 באפריל 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
25 באפריל 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
26 באפריל 2022

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
27 באפריל 2022

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי
28 באפריל 2022

חופשת עיר אלפיטר

חופשת עיר אלפיטר

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
29 באפריל 2022

חופשת עיר אלפיטר

חופשת עיר אלפיטר
30 באפריל 2022

חופשת עיר אלפיטר

חופשת עיר אלפיטר