גלריית תמונות

ברנקו וייס ע”ש אנה פרנק – קיבוץ סאסא

פעילות מגמת פיזיקה כיתה י'

 

דצמבר 2021
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
28 בנובמבר 2021

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
29 בנובמבר 2021

חופשת חנוכה

חופשת חנוכה
30 בנובמבר 2021

חופשת חנוכה

חופשת חנוכה
1 בדצמבר 2021

חופשת חנוכה

חופשת חנוכה
2 בדצמבר 2021

חופשת חנוכה

חופשת חנוכה
3 בדצמבר 2021

חופשת חנוכה

חופשת חנוכה
4 בדצמבר 2021

חופשת חנוכה

חופשת חנוכה
5 בדצמבר 2021

חופשת חנוכה

חופשת חנוכה

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים
6 בדצמבר 2021

חופשת חנוכה

חופשת חנוכה
7 בדצמבר 2021

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
8 בדצמבר 2021

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
9 בדצמבר 2021

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
10 בדצמבר 2021 11 בדצמבר 2021
12 בדצמבר 2021

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
13 בדצמבר 2021

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
14 בדצמבר 2021 15 בדצמבר 2021 16 בדצמבר 2021

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
17 בדצמבר 2021 18 בדצמבר 2021
19 בדצמבר 2021

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
20 בדצמבר 2021

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה
21 בדצמבר 2021

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
22 בדצמבר 2021

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
23 בדצמבר 2021

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
24 בדצמבר 2021

חופשת החורף

חופשת החורף
25 בדצמבר 2021

חופשת החורף

חופשת החורף
26 בדצמבר 2021

חופשת החורף

חופשת החורף

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
27 בדצמבר 2021

חופשת החורף

חופשת החורף

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה
28 בדצמבר 2021

חופשת החורף

חופשת החורף
29 בדצמבר 2021

חופשת החורף

חופשת החורף

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי
30 בדצמבר 2021

חופשת החורף

חופשת החורף

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
31 בדצמבר 2021

חופשת החורף

חופשת החורף
1 בינואר 2022

חופשת החורף

חופשת החורף