צביר אחר"ת גליל מערבי

בגליל המערבי מתקיים מזה מספר שנים שיתוף פעולה אזורי בתחום עבודות חקר בפיזיקה. יוזמה זו מציעה דרך      לשפר את איכות לימודי הפיזיקה, לעודד תלמידים ותלמידות לבחור במקצוע הפיזיקה, ולמשוך אנשים איכותיים למקצוע ההוראה – אנשי אקדמיה, מהנדסי הייטק ובוגרי אוניברסיטאות טריים המחפשים את דרכם המקצועית.

את מודל אחר"ת (אחוות חוקרים רב-תרבותית) הגה וייסד משה רייך, בעידודה ובניהולה של  עמותת מנור- כברי ובתמיכת קרן "גלילאו". צביר גליל מערבי הוא הלב הפועם של אחר"ת ומהווה השראה להתפתחות צבירי חקר נוספים בארץ.

שיתוף הפעולה שנבנה באחר"ת  מהווה מודל המדגים הלכה למעשה כיצד ניתן למזג שאיפה למצוינות (תוך הקנית תפיסות למידה המתאימות למאה ה- 21)  עם תהליכים של שיתופי פעולה אזוריים (מחקרים משותפים של תלמידים מבתי ספר שונים, צוות מנחים אזורי, שיתופי פעולה בין הנהלות בתי הספר) מודל זה מיושם כעת בחמישה בתי ספר השייכים למועצה האזורית מטה אשר: "מנור-כברי", "אזורי גליל מערבי", "השלום" (שייח דנון), סולם צור  ובית חינוך אופק (עברון )

במסגרת אחר"ת מתבצע תהליך של חיזוק למידת החקר בכל בית ספר לחוד, ובה בעת מתקיים תהליך של בניית קבוצות אזוריות סביב נושא מאחד. בכל בית ספר קיימת תשתית פיזית: ציוד, מרחב חקר מתאים לעבודה יעילה של תלמידים ומנחים, מחשבים וארון ספרים מגוון לתמיכה במחקר. לצד התשתית הפיזית, מתקיימת הכשרת מורים ולבורנטים, כך שיוכלו להנחות את התלמידים בעבודת החקר שלהם.

על המורה, המנחה, אנו מטילים משימה כפולה:
• המורה מחויב להכין את התלמידים כך שהידע התיאורטי בפיזיקה ובמתמטיקה יאפשר להם לבחור נושא חדשני למחקר, לתכנן ניסויים, לערוך את הניסויים ואף להסיק מהם תובנות חדשות. באמצעות ידע זה בונים התלמידים תפיסה מסודרת, מודל, לגבי המציאות הפיזיקלית בה מתרחש הניסוי.

  • על המורה ליצור עימות בין הידע הבנוי (הקונספציה) של התלמיד  – לבין המציאות הפיזיקלית המתגלה  בניסוי. מציאות זו "מסרבת" לא פעם להיכנע למודלים המולבשים עליה באופן אוטומטי. במקרים רבים אנו עדים לניסוי המבוצע בכלים חדישים של ימינו, במעבדה ממוחשבת ובכלים מִיחשוביים מתקדמים, אשר תוצאותיו אינן מתאימות לרשום בספרי הלימוד בפיזיקה:  הפיזיקאים שערכו ניסויים אלו בעבר, השתמשו בכלים של המאה הקודמת או קודם לכן. הפער בין הניסוי החדיש לבין הכתוב בספר הלימוד התקני –  הוא שדה פורה  לפיתוח הסבר חדש ויצירתי.  

התלמיד והמורה מתלבטים ביחד בשיקולי החשיבה הפיזיקלית, כשהם שותפים ביצירת ידע . למידה כזו, חינוך כזה לחשיבה  – מתרחשים בסביבה תומכת, בדרך של דוגמה אישית.  אנו מאמינים כי כאשר התלמיד נחשף למורה חושב וחוקר–  הבוחן את תפיסותיו בכל פעם מחדש, ומעמת את גישתו מול תוצאות הניסוי העדכני –לומד התלמיד מה היא חקירה פיזיקלית עמוקה ואמיתית.

הצביר מאפשר לתלמידים להתנסות בתהליך משמעותי של מחקר בפיזיקה בליווי מנחה. תוך הקניית תרבות למידה המעודדת חקירה, יצירתיות, סקרנות וחשיבה ביקורתית.

חלק מהמחקרים מתבצעים במסגרת "פיזיקה חוקרת" – פרויקטים הנמשכים כשנה (בעיקר במהלך כיתה י"א) ומחליפים חלק מהבגרות. מחקרים נוספים מתבצעים במסגרת קבוצה אזורית של "פיזיקה מחקרית". במסגרת זו הפרויקטים נרחבים ומעמיקים יותר ונמשכים כשנתיים (י"א – י"ב) ומקנים לתלמידים 5 יחידות לימוד נוספות.

בנוסף, צביר זה מלווה את פרויקט "ט' מצטיינים" העוסק בפעילות משותפת בין תלמידי כיתות ט' של בתי הספר: "מקיף השלום" ו-"בית חינוך אופק". במסגרת זו, התלמידים מבצעים מחקרים משותפים במשך כחצי שנה במקצועות מדעיים שונים. כמו כן, הצביר מקיים סדנאות מנחים פעם בחודש. זאת על מנת לתמוך בבעיות המועלות על ידי המנחים, לשתף ברעיונות חדשים ולהעביר פעילויות העשרה בתחומי העניין המשותפים למנחים לשם התפתחותם המקצועית.

יולי 2022
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
26 ביוני 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
27 ביוני 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה
28 ביוני 2022 29 ביוני 2022 30 ביוני 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
1 ביולי 2022 2 ביולי 2022
3 ביולי 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
4 ביולי 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
5 ביולי 2022

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
6 ביולי 2022

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
7 ביולי 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
8 ביולי 2022 9 ביולי 2022
10 ביולי 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
11 ביולי 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
12 ביולי 2022

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
13 ביולי 2022

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
14 ביולי 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
15 ביולי 2022 16 ביולי 2022
17 ביולי 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
18 ביולי 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
19 ביולי 2022

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
20 ביולי 2022

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
21 ביולי 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
22 ביולי 2022 23 ביולי 2022
24 ביולי 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
25 ביולי 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
26 ביולי 2022

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
27 ביולי 2022

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי
28 ביולי 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
29 ביולי 2022 30 ביולי 2022
31 ביולי 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
1 באוגוסט 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
2 באוגוסט 2022

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
3 באוגוסט 2022

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
4 באוגוסט 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
5 באוגוסט 2022 6 באוגוסט 2022