אודות נקודת ארכימדס

'נקודת ארכימדס'  בית מדרש למנחי חקר בפיזיקה

בית מדרש למנחי חקר בפיזיקה:  'נקודת ארכימדס' הוקם במרכז אחר"ת בשנת הלימודים תשע"ד  (1.9.2013).

יעדיו של בית המדרש:

  • טיפוח למידת החקר בפיזיקה הן בהיבט המורה והן בהיבט התלמיד.
  • טיפוח והעצמה של מורים מנהיגים, מחוללי שינוי, סוללי דרך חינוכית חדשה המושתתת על חקר.

מורים אשר עתידים להקים מרכזי חקר בפיזיקה בבית ספרם ולהוות גרעין לצביר חקר אזורי.

  • מתן מענה למחסור במורים לפיזיקה (בישראל קיים כבר היום משבר חמור במערך מורי הפיזיקה).

בית המדרש מכשיר מורים, פיזיקאים ומהנדסים להנחיית עבודות חקר בפיזיקה ובכך מרחיב את מעגל המורים לפיזיקה בארץ בקבוצה איכותית של צעירים, אקדמאים, אנשי הייטק בעלי חזון.

  • הצמחת צבירי חקר מתקדם בפיזיקה הממשיכים ומטפחים את המורים והלבורנטים ובונים תשתית אקדמית, מחקרית וארגונית ועוסקים יחד בלמידת חקר מעמיקה בפיזיקה בגישה רב תרבותית בדרך אחר"ת.
  • הכשרת מומחה מעבדת חקר בפיזיקה: הכשרת מהנדסים, פיזיקאים לבורנטים להיות מומחה מעבדת חקר בפיזיקה, אשר מנחה תלמידים בעצמו ותומך במנחים אחרים בצביר החקר בתחומי המעבדה ותפעול מערכות מתקדמות.

בית המדרש 'נקודת ארכימדס' הוקם על פי חזונם של ד"ר עמוס כהן ומר משה רייך, בתמיכתו ובסיועו של  מר אביגדור וילנץ מייסד קרן גלילאו.

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ו, באוגוסט 2015, אושר במשרד החינוך מקצוע חדש: פיזיקה מחקרית.

'נקודת ארכימדס' הנו המוסד הראשון בארץ, המכשיר מנחי חקר לפיזיקה מחקרית.

היקף תכנית הלימודים בבית המדרש 'נקודת ארכימדס':

720  שעות במהלך יום לימודים מלא, לאורך שנתיים.

בשנה א'  הלימודים מתקיימים  בימי שני לאורך כל היום;  וכן שלושה סיורים בני יומיים.

בשנה ב'  הלימודים מתקיימים  בימי רביעי לאורך כל היום; וכן שלושה סיורים בני יומיים.

בסיום הלימודים בבית המדרש מוענקת לבוגרים תעודת 'מומחה חקר בפיזיקה – להוראת חקר בפיזיקה בחינוך העל-יסודי' מטעם מפמ"ר הפיזיקה, וכן תעודת הוראה בפיזיקה בשיתוף אורנים – המכללה האקדמית לחינוך.

 

תכנים ודרכי ההכשרה במהלך הלימודים בבית המדרש מושם דגש על: לימוד דיאלוגי – סדנאי של דילמות פיזיקליות ודידקטיות בהנחיית חקר לתלמידי תיכון, תוך ניתוח מחקרים שהנחו מדריכי בית המדרש בנושאי חקר שונים. המשתלמים בבית המדרש לומדים שיטות מתמטיות וחישוביות, תוכנות וכלים מתקדמים במעבדה ממוחשבת בפיזיקה וכן עקרונות דידקטיים שפותחו בבית המדרש. כבר בשנת הלימודים הראשונה בבית המדרש המשתלמים נחשפים למחקר מעמיק בפיזיקה ולהתנסות אישית בהנחית תלמידים. כל משתלם מנחה הלכה למעשה מחקר של זוג תלמידים, ומלווה על ידי מדריך מנוסה מצוות בית המדרש. בשנת הלימודים השנייה המשתלמים בונים מחקר מתקדם בפיזיקה מחקרית, ונדרשים לפתח תחומי חקר וחומרים לימודיים-מחקריים המסייעים לכלל מנחי החקר בארץ. אחת לחודש, המשתלמים משתתפים באופן פעיל בסדנת המנחים של בית המדרש כהכנה לאחריות שיקבלו על עצמם בהקימם צביר חקר או בהשתלבותם בצביר חקר קיים. בסדנת המנחים נפגשים כלל המנחים של צביר החקר ללימוד של 'דבר תורה' בפיזיקה, להתייעצות ולליבון בעיות מחקריות שעולות בהנחיית החקר של תלמידי התיכון. מרכיב בסיסי בתוכנית ההכשרה הוא יציאה לשלושה סיורים מדעיים-חברתיים בשנה הסיורים מאפשרים היכרות עם גישות מחקריות המתפתחות בצבירי החקר בכל הארץ, היכרות עם העשייה החינוכית והמדעית במוסדות חינוך ייחודיים ומפגש עם חוקרים במכוני המחקר המתקדמים בארץ. הקשרים החברתיים הנבנים במהלך הסיורים תורמים לגיבוש תודעת השליחות של המורה החוקר, ולחיזוק וטיפוח תפקיד המורה-מנחה. בית המדרש פועל ליצירת קשר בין כל משתלם לבין בית ספר הקרוב לאזור מגוריו על מנת לבסס את למידת החקר ומקצוע הפיזיקה המחקרית בבתי ספר נוספים בארץ. בית המדרש רואה את תפקידו כנמשך גם לאחר תקופת הלימודים: בהקמה של צבירי חקר עם בוגרי בית המדרש, ובליווי והכוונה של בוגריו כמובילי הפיזיקה המחקרית בצבירי החקר בארץ. קישור לסרטון על   בית המדרש  'נקודת ארכימדס'  ומרכז אחר"ת  – לרגל הענקת  פרס  קרן  יק"א  ליוזמה  חינוכית. הטקס נערך במכללת  כנרת    ביום ראשון     14.10.2018  הסרטון  דובר עברית  ויש בו כתוביות תרגום לאנגלית. The  ICA  Prize for  ACHERET  and  Beit Midrash Archimedes Fulcrum  2018 https://drive.google.com/open?id=1EHZvWPCBkYw9wX5iPZF30RtmGvDpVnoI

אוקטובר 2022
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
25 בספטמבר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
26 בספטמבר 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
27 בספטמבר 2022

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי
28 בספטמבר 2022

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
29 בספטמבר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
30 בספטמבר 2022 1 באוקטובר 2022
2 באוקטובר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
3 באוקטובר 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
4 באוקטובר 2022

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
5 באוקטובר 2022

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
6 באוקטובר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
7 באוקטובר 2022 8 באוקטובר 2022
9 באוקטובר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
10 באוקטובר 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
11 באוקטובר 2022

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
12 באוקטובר 2022

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
13 באוקטובר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
14 באוקטובר 2022 15 באוקטובר 2022
16 באוקטובר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
17 באוקטובר 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
18 באוקטובר 2022

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
19 באוקטובר 2022

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
20 באוקטובר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
21 באוקטובר 2022 22 באוקטובר 2022
23 באוקטובר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
24 באוקטובר 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
25 באוקטובר 2022

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
26 באוקטובר 2022

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
27 באוקטובר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי

פיזיקה מדעים חט''ב אזורי
28 באוקטובר 2022 29 באוקטובר 2022
30 באוקטובר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יב
31 באוקטובר 2022

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

הכשרת מנחי חקר פיזיקה

סדנאת מנחים צבירי גליל

סדנאת מנחים צבירי גליל
1 בנובמבר 2022

ט' מצטיינים

ט' מצטיינים

קבוצת ביולוגיה חט"ע

קבוצת ביולוגיה חט"ע
2 בנובמבר 2022

קבוצת פיזיקה מעשית

קבוצת פיזיקה מעשית
3 בנובמבר 2022

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא

קבוצה אזורית פיזיקה מחקרית יא
4 בנובמבר 2022 5 בנובמבר 2022