תורמים וידידים

 מרכז אחר"ת עמקים נתמך על ידי

רשימת בתי הספר, השותפים לעשיה והגופים התומכים בה תתפרסם עם תחילת שנה''ל

(בערעכה)