תורמים וידידים

אחר"ת מרכז הגליל נתמך על ידי

קיבוץ סאסא

קיבוץ ברעם

קדימה מדע

קרן יק"א