תורמים וידידים

מרכז אחר"ת גליל מערבי נתמך על ידי

המועצה האזורית מטה אשר

בתי הספר מנור-כברי, אופק, תיכון אזורי גליל מערבי, מקיף השלום.

תשלובת מילואות 

חברת צ'קפוינט

קרן יוזמות חינוכיות