סדנת מנחים

פעם בשבוע, במשך ארבע שעות אקדמיות מתקיימת סדנה למנחי אחר"ת בהנחייתו של ד"ר עמוס כהן. במסגרת הסדנה מתעמקים המנחים בסוגיות פיזיקליות, בבחינת ייתכנות של פרויקטים חדשניים, ובוחנים גישות דידקטיקות שונות להוראת נושאים מורכבים.   בנוסף על אלו, מתקיים הליך של ליווי והתמחות   – סטאז' למנחים צעירים, מורים ולבורנטים חסרי ניסיון בהנחיה, המסייעים לתלמידים בחקר - כשלצידם מנחה מנוסה. המטרה היא, להגיע למצב בו בכל בית ספר יהיו מספיק מנחים כך שמלאכת ההנחיה לא תעיק ותעשה מתוך חדווה. עם השנים אנו משכללים את פעילותה של סדנת המנחים ומשלבים בכל מפגש 'דבר תורה' עם דיון קונקרטי העונה על צרכי ההוראה והמחקר של הקבוצה ושל המנחים הבודדים. 'דבר התורה  ' הוא החלק המדעי שבאמצעותו נחשפים משתתפי הסדנה לחידושים מתחומי המחקר בפיזיקה, לרעיונות מתקדמים ולגישות חדשות  . חלק זה הוא תרומה של כל אחד ממשתתפי הסדנה: כל משתתף מכין דבר תורה מתחומי התעניינותו, פעם או פעמיים בשנה. בנוסף, משמשת הסדנה לליבון סוגיות מחקריות שעלו בעבודה עם תלמידים. סיעור המוחות המתקיים בסדנה מהווה במקרים אלו רשת בטחון למנחה ומצפן המכוון אותנו למחקר מעניין ופורה  .