לזכרה של פרופ' ברנר ז"ל

פרופ' מרסלה ברנר,שהייתה אשת

חינוך בעבודתה ובנשמתה, יזמה את

 

 הקמת "קרן יוזמות חינוכיות"

העוזרת למורה הבודד לבצע יוזמות

 חינוכיות בכיתה.

 

קרן זו תמכה ביוזמות שאפשרו את

 פיתוח החקר המדעי בכתות ט',

וכמו-כן בשיתוף הפעולה בין מורי

 המדעים והמתמטיקה בבתי-הספר

"אופק-השלום".

 

יהי זכרה ברוך.

עוד על פרופ' ברנר ז"ל ניתן ללמוד מהקישור לאתר קרן יוזמות חינוכיות  הממשיכה

 

את פועלה של מייסדת הקרן:- http://www.keren-yozmot.org.il/uploadimages/MarcellaBrenner1.pdf