בטיחות במעבדה לפיזיקה

יחד עם האיכויות המעולות שמביאה אתה ההתרחשות במעבדת הפיזיקה היא גם אוצרת בחובה סכנות משמעותיות.

סכנות אלו מספיקות לעיתים כדי להוציא הוראה נוסח "רק ציוד וחומרים שאושרו על-ידי משרד החינוך יהיו מותרים לאחסון ולשימוש בשיעורים " שמעמידה את חוקיות ביצוע עבודות החקר בפיזיקה בסימן שאלה.

בכל מקרה, אנו המורים והמנחים בעלי אחריות ישירה ומצפונית על הנעשה בכיתה וכחלק מהמאמץ שלנו לשמור על בטיחות החניכים כדאי שנחשף ונרענן את כללי הבטיחות במעבדה.

מוגש למטה ריכוז של קישורים למסמכי בטיחות רלוונטיים למעבדת הפיזיקה.

חוזר מנכל משרד החינוך  2002 - בטיחות מעבדות (בתוקף  12.2014)

בטיחות במעבדות וחומרים מסוכנים – משרד החינוך

חוזר הבטיחות במעבדה –ממרץ 2014

מצגת בטיחות במעבדות של משרד החינוך

בטיחות במעבדה אתר המפמר

בטיחות קרינה רדיואקטיבית של אוניברסיטת בן גוריון

סיכום הרצאת בטיחות לייזר של דר' נאסר שאקור